Mittwoch, 17 Jul 2024
 
 
Evropští poslanci zdůraznili význam vodní dopravy a spojení D-O-L pro řešení energetických krizí PDF Drucken E-Mail
There are no translations available.

Evropští poslanci zdůraznili význam vodní dopravy a spojení D-O-L pro řešení energetických krizí

19 evropských poslanců podepsalo materiál, který zdůrazňuje význam vodní dopravy při řešení krizí při dodávkách strategických surovin. Pro přepravu zkapalněného zemního plynu do zemí střední Evropy říčními a říčně-námořními loděmi vyzdvihují především význam řeky Dunaje a první etapy stavby vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe pro zásobení České republiky a Slovenska.

Poslanci naléhavě žádají, aby byla zpracována mezinárodní studie proveditelnosti s ohledem na přípravu nové diverzifikace systému přepravy plynu pomocí Dunaje a na urychlení příprav vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a zejména jeho první etapy, která by mohla významnou měrou přispět k fungování výše zmíněného, diverzifikovaného systému, což je plně v souladu s Rezolucí Parlamentního shromáždění 1473 (2005) o Evropských vodních cestách: „zaměřit se na projekt Dunaj-Odra-Labe".

Originál dokumentu zde: http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc09/EDOC11827.pdf