Mittwoch, 17 Jul 2024
 
 
Výstava Křižovatka tří moří – Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe ve Zlíně PDF Drucken E-Mail
There are no translations available.

Výstava Křižovatka tří moří – Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe ve Zlíně

Na Rektorátě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byla dne 15. dubna 2010 slavnostně zahájena putovní výstava Křižovatka tří moří, která pojednává o vodním koridoru Dunaj- Odra – Labe (D-O-L). Slavnostního aktu se zúčastnilo mnoho významných aktérů, hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., členové senátu a poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a další představitelé krajů a regionů ležících na trase vodního koridoru D-O-L.

Slavnostního zahájení zajímavé a z mnoha úhlů pohledu diskutované výstavy se v atriu rektorátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zúčastnili, spolu s ostatními hosty, také hejtman statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš a náměstek pro dopravu Jaroslav Drozd.

Hosté se mohli seznámit s historií i aktuálními informacemi o tomto projektu důležitém nejen pro Českou Republiku, ale i pro celou Evropu. Výstava se koná v době, kdy se projekt D-O-L posouvá do roviny mezinárodního jednání s okolními státy a Evropskou komisí o jeho realizaci.

Návštěvníci se také dozví jaké plány na rozvoj vodních cest na Moravě, a jaký vztah k průplavu Dunaj-Odra-Labe, měli Tomáš a Jan Antonín Baťa ve 30. letech 20. století. Informace obohatí historické fotografie z výstavby a provozu Baťova kanálu.  Ředitelství vodních cest ČR prezentuje plány rozvoje vodních cest, Labe, Vltavy a Baťova kanálu, včetně prodloužení této vodní cesty do Kroměříže a Hodonína.

Putovní výstava byla až doposud prezentována v Praze, Ostravě, Brně, Přerově a v Břeclavi a stala se inspirací pro věcné a kritické diskuse. Další reinstalace exponátů ve Zlíně má zásadní důležitost zejména z toho důvodu, že Zlínského kraje by se dotýkala částečně první a zcela druhá etapa výstavby vodního koridoru D-O-L, od Dunaje po Přerov. Velkým lákadlem je největší mapa vodních cest České republiky nalepená na podlaze o velikosti 11 x 7 metrů, na níž jsou přehledně zobrazeny existující i plánované vodní cesty v České republice, včetně vodního koridoru D-O-L, návštěvníci si tak budou moci sami „proplout“ naši zem. „Tato mapa překračuje běžné představy o prezentaci a výstavnictví a otevírá veřejnou diskusi o této vodní cestě. Není bez zajímavosti, že už před 70 lety hovořil Jan Antonín Baťa o předurčení našeho státu a jeho zeměpisné polohy k tomu, aby zde byly zřízeny průplavy, které by spojovaly moře Severní a Baltické s Černým,“ zmínil Libor Lukáš.

Organizátoři výstavy se snaží veřejnosti představit význam vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe ve všech jeho souvislostech a je pak na každém, aby si vytvořil svůj názor.

Otázkou průplavního spojení se zabývala i Rada Evropy, která doporučila, aby zainteresované státy zpracovaly podrobnou ekonomickou, ekologickou a dopravní studii na jejímž základě budou formulovány další kroky. V tomto smyslu bylo také vloni přijato usnesení Vlády ČR, které ukládá zachovávat, zajišťovat a uplatňovat stávající územní ochranu koridoru do doby rozhodnutí o dalším postupu.

„Vyřazení projektu ze stávajících rozvojových plánů by znamenalo rozhodnout nejen za nás, ale i za budoucí generace. Nikdo však neumí odhadnout, jaké priority budou příští generace mít a proto je potřeba rozpoutat širší diskusi a zvážit veškerá pozitiva i negativa. Tato, poutavou formou, připravená výstava dává veřejnosti možnost seznámit se se všemi informacemi o tomto vodním koridoru a podle toho si udělat vlastní názor,“ pronesl během zahájení výstavy hejtman Stanislav Mišák.

Výstava se konala s finanční podporou Zlínského kraje, ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Státní plavební správou a Ředitelstvím vodních cest ČR.

Zahájení výstavy o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe ve Zlíně 

Zahájení výstavy o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe ve Zlíně