Samstag, 18 Mai 2024
 
 
Rakousko ratifikovalo Dohodu AGN PDF Drucken E-Mail
There are no translations available.

Rakousko ratifikovalo Dohodu AGN

Ing. Reinhard Vorderwinkler, vedoucí odboru Plavebních, technických a námořních záležitostí rakouského Spolkového ministerstvo pro dopravu, inovace a technologie.  

Rakousko je jedním ze států, které podepsaly evropskou Dohodu o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN), ze dne 19. ledna 1996. Ratifikace Dohody AGN Rakouskem prošla všemi nezbytnými právními procedurami v průběhu června a července 2010.

Rakouská část Dunaje

• je součástí mezinárodní Dunajské vodní cesty v rámci „Dunajské úmluvy”;

• je součástí panevropského dopravního koridoru VII:

• je součástí sítě TEN-T;

• je součástí evropské vodní cesty E 80 dle AGN;

• splňuje technické a provozní požadavky Dohody AGN;

• má veřejné přístavy ve Vídni, Kremsu, Ennsu a Linci, které jsou v AGN uvedeny jako vnitrozemské přístavy mezinárodního významu (P 80-33 až 80-37 P).

Proto je rakouská ratifikace Dohody AGN v evropském rámci oficiálním signálem, že Rakousko bere vážně svou odpovědnost za rakouskou část Dunaje nejen jako členský stát Bělehradské úmluvy (Dunajské úmluvy), ale také v širším evropském rámci. Ratifikace je také formálním závazkem dodržovat mezinárodně uznávaná pravidla pro údržbu vodních cest a tím nabízí spolehlivou dopravní infrastrukturu pro vnitrozemskou plavbu.

Přistoupení Rakouska k Dohodě AGN je v souladu s právními podmínkami v oblasti ochrany životního prostředí, jako je rámcová směrnice o vodě, Natura 2000, Ramsarská úmluva a státní právní předpisy týkající se ochrany přírody a národního parku po proudu od Vídně. I přes obavy ekologických nevládních organizací není důvod očekávat zřízení jakýchkoli dalších elektráren, ani v národním parku, ani ve Wachau.

Rakouský „Integrovaný říční inženýrský projekt pro Dunaj po proudu od Vídně”, jehož cílem je zlepšení jak podmínek plavební dráhy pro vnitrozemskou plavbu, jakož i ekologického stavu této části Dunaje je v souladu s požadavky AGN. Očekává se vytvoření skutečné „win-win” (vítězství-vítězství) situace pro národní park, jakož i pro vnitrozemskou vodní dopravu.

Pokud jde o projekt vodního koridoru Dunaj – Odra - Labe, rakouské Spolkové ministerstvo pro dopravu, inovace a technologie uvedlo v průběhu setkání s českým náměstkem ministra dopravy v květnu 2010, že Rakousko nebude hrát aktivní roli v budoucím plánování činností vzhledem k tomu, že projekt není obsažen v rakouském národním akčním plánu pro dunajskou plavbu (NAP), ani v rakouském dopravním generelu.

Ústí řeky Moravy do Dunaje pod hradem Devín. Ratifikací Dohody AGN se Rakousko zavázalo dodržovat mezinárodně uznávaná pravidla pro údržbu vodních cest.To je především údržba Dunaje, ale také 6 km řeky Moravy od ústí do Dunaje po Marchegg, která je oficiálně považována za vodní cestu.

Článek převzat z časopisu Vodní cesty a plavba č. 3/2010