Monday, 16 Sep 2019
 
 
Novinky
Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe opět o něco blíže PDF Print E-mail
There are no translations available.

Ministerstvo dopravy opět pokročilo ve snaze posunout vpřed přípravu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L). Snahu ministerstva podporuje vláda ČR, která schválila ve středu 14. března 2012 průlomový materiál na podporu rozvoje vnitrozemských vodních cest v ČR (Usnesení vlády ČR č. 155/2012). Materiál uvádí jako prioritní výstavbu plavebních stupňů v Děčíně v hodnotě čtyř až pěti miliard korun a v Přelouči v hodnotě tří miliard korun, které mají zajistit celoroční splavnost Labe až do Pardubic.

Protože není plavba na rozdíl od silniční a železniční přepravy zatížená poplatky, očekává ministerstvo konkurenční snižování cen. Výsledkem by mohl být levnější dovoz a vývoz z České republiky, odhad roční úspory je až 4,2 miliardy korun.

Vláda také pověřila ministra dopravy, aby vypracoval ve spolupráci s ministry životního prostředí, zemědělství a pro místní rozvoj do konce roku 2013 komplexní dopravní a environmentální analýzu vodního koridoru D-O-L. Materiál uvádí, že při realizaci této studie je nezbytné brát v úvahu zájmy České republiky na vytvoření odpovídající konkurenceschopné vodní cesty.

Význam vodních cest si uvědomuje i Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, která přijala 15.12.2011 usnesení č. 948 kde zdůrazňuje, že: "pokládá rozvoj vodních cest v České republice za strategickou příležitost z hlediska národohospodářského i regionálního rozvoje České republiky".

Řídící skupina Dunajské strategie EU zařadila dne 3.května 2012 komplexní analýzu vodního koridoru D-O-L mezi projekty infrastruktury vodních cest této strategie, což znamená rozšíření možností financování a podpory ze strany EU a partnerů Dunajské strategie.

Další ze snah o pokročení v přípravách vodního koridoru D-O-L je snaha o jeho zařazení do nového návrhu transevropské dopravní sítě TEN-T. V současné době je sice vodní koridor D-O-L v této dopravní síti zařazen, ale v novém návrhu se s ním zatím nepočítá. Jeho případné nezařazení by znamenalo omezení možností financování jeho příprav a výstavby z fondů EU určených na rozvoj dopravní infrastruktury.

Ve dnech 23. až 24. května se v Hradci nad Moravicí schází stálá Česko-polská pracovní skupina D-O-L, která byla zřízena za účelem příprav vodního koridoru D-O-L. Jedním z významných pokroků této pracovní skupiny po jejím obnovení v roce 2009 byla shoda na novém vedení trasy vodní cesty v prostoru Bohumín - Chalupki.

 
Nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba 1/2012 PDF Print E-mail
There are no translations available.

Právě vychází nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba 1/2012, které obsahuje tyto články:

- Úvodní slovo ministra dopravy ČR: Rozvoj vnitrozemské vodní dopravy v České republice

- Koncepce rozvoje vodní dopravy v ČR

- Stav vodních cest spojujících ČSR se Severním, Baltickým a Černým mořem

- Vodní cesty, doprava a ekonomika z pohledu statistika

- Odbor plavby Ministerstva dopravy má nového ředitele

- Dopravní uzel Pardubice může být velkým rozvojovým cílem

- Nový web Ředitelství vodních cest ČR

- Vodní cesty a plavba si zaslouží více pozornosti!

- Vltava Open 2012

- Na počátku byli dva prezidenti aneb tak vzniklo OKO

- DOL, TEN-T, AGN, FS, CF, CEF & spol.

- Zamrzlé Labe

- Zamrzlá Evropa

- Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou-VD Hněvkovice

- Plavební stupeň Děčín – příběh na pokračování

- Jez u Děčína by přilákal zahraniční rejdaře

- Šedesát let Alžběty II. na trůně oslaví plavba tisíce lodí po Temži

- Ředitelství vodních cest staví, řeší, připravuje

- Zahájení plavební sezóny na vodních cestách v ČR

- 10 let Baťova kanálu

- 75 let doc. Ing. Pavla Juráška, CSc.

- Těžba z vody a vodní cesty

- Ing. Otakar Vavruška 75letý

- Obří průplav za 200 miliard. Už i Zeman mu věří.

- Pro zelené fantasmagorie.

- Obnova vodní cesty spojující Baltské a Černé moře, Dněpr-Visla-Odra

- Na průplavu Dněpr-Bug byla dokončena výstavba nové plavební komory Trišin

- Lužická jezerní oblast - největší staveniště Evropy

- Významné postavení plavby ve světě

- Život není takový - je úplně jiný (45) - Vzpomínání na Václava Havla


 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 14