Środa, 17 Lip 2024
 
 
Podobne projekty na świecie
Korytarz wodny  D-O-L nie jest  jedynym projektem tego rodzaju.  W Europie i praktyczniu na wszystkich kontynentach instnieje cały szereg  podobnych projektów na etapie przygotowania, realizowanych lub niedawno zakończonych. Dla lepszej wyobraźni o "swiecie dróg wodnych" jest konieczne się z nimi zaznajomić.