Wtorek, 25 Cze 2024
 
 
Korzyści korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba PDF Drukuj Email

Korzyści korytarza wodnego  Dunaj-Odra-Łaba

Wielofunkcyjny korytarz wodny  Dunaj - Odra - Łaba przynosi szereg korzyści i okazji. Łączy w sobie korzyści , jak na przykład zapewnienie bilansu wodnego i stabilności terenów – kompensacji możliwych wpływów globalnych zmian klimatycznych, ochronę przed powodziami, ulepszanie bilansu wodnego szczególnie w okresie suszy, ochrony środowiska naturalnego (obbudowa wilgotnych  biotopów, poniesienie biodywerzyty), wykorzystanie odnawialnych źródeł enegii, podniesienie potencjału energytecznego systemu, transport ekologiczny, dywersyfikacja zaopatrzenia w surowce strategiczne i tym podniesienie energetycznego i transportowego bezpieczeństwa kraju.

10 přínosů vodního koridoru D-O-L

Wielofunkcyjny korytarz wodny  Dunaj - Odra - Łaba oferuje niepowtarzalne wrażenia tym , którzy by po nim przepływali.  Jego trasa prowadzi terenami i regionami bogatymi w atrakcje kulturowe i przyrodnicze.  Wzdłuż drogi jest cały szereg muzeów i atrakcji dla tych, którzy bardzo chętnie odwiedzają regiony i mniejsze miasteczka.  Zainteresowanym o atrakcje sportowe oferuje okazje dla wętkarzy, sporty wodne i inne aktywności agroturystyczne.

D-O-Ł w ten sposób deklaruje znaczące korzyści dla przedsiębiorczości i przemysłu dla obszarów w pobliżu dróg wodnych.  Po dokończeniu pomoże stworzyć szereg korzyści, które pomogą rozwojowi ekonomicznemu oraz jakości życia w pobliżu korytarza wodnego  D-O-Ł.

Śródlądowe drogi wodne i podobnie w ten sposób korytarz wodny   Dunaj-Odra-Łaba, przyniesie szereg korzyści dla miejscowej przedsiębiorczości i jej rozwoju w regionach.  I to przede wszystkim dlatego, że:

- transport wodny jest preferowanym sposobem transportu ze względu na duży gabaryt towaru, masowe typy produktów transportowane na duże odległości.  Te oszczedności kosztów pomagają wyraźnie poszerzyć rynki dla krajowych eksporterów i obniżają koszty produkcyjne tych produkcji, które korzystają z transportu wodnego;

- dziedziny przemysłu, które wykorzystują buże ilości surowców, zwykle mają specjalne taryfy, które ich motywują do korzystania z dróg wodnych i transportu wodnego.  Większość z tych działów przemysłu zatrudnia wykwalifikowanych i dobrze wanagradzanych pracowników , co znacząco pomaga rozwojowi poziomu życia w regionach;

- transport wodny  nie można zastąpić innym rodzajem transportu o ile chodzi o transport dużych urządzeń technologicznych;

- kontejneryzacja towarów umożliwia w pełni włączenie transportu wodnego dla transportu wszystkich towarów;

- korytarz wodny  D-O-Ł umożliwił by również dostawy wody dla terenów wzdłuż jego trasy. Dostateczna ilość wody jest warunkiem dla zrównoważonego rozwoju i zachowania przyrody;

- specjalny rodzaj rekreacji i ruchu turystycznego , okazje, które oferuje droga wodna , pomagają rozwojowi miejscowej przedsiębiorczości, jak naprzykład przystanie, restauracje, zakwaterowanie i urządzenia rekreacyjne.