Dienstag, 25 Jun 2024
 
 
Nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba 1/2015 PDF Drucken E-Mail
There are no translations available.

Právě vychází nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba 1/2015, které obsahuje tyto články:

  • Desatero pro záchranu vodních cest a plavby v České republice - 2 roky poté
  • EÚD: Problematická místa na řekách a kanálech brání přesunu nákladní
    dopravy z pozemních komunikací na vnitrozemské vodní cesty
  • Proč lodě na vodě a ne kamiony?
  • Dohoda rejdařů a úřadů na podpoře vodní dopravy a nezbytnosti splavnění labské vodní cesty
  • Odbor plavby Ministerstva dopravy ČR zrušen
  • Stanovisko ČPVS k rušení odboru plavby MD ČR
  • Dopis Sekce vodní dopravu SD ČR ve věci rušení odboru plavby MD ČR
  • Ministerstvo dopravy nechá zpracovat studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe
  • Schling (SPO): Chce Ministerstvo dopravy pohřbít projekt DOL?
  • Polsko-německá dohoda podepsána - splavnost Odry se zlepší
  • Plán rozvoje přístavu Kędzierzyn-Koźle
  • Přístavy Štětín-Svinoústí – česká brána pro námořní dopravu
  • VÍTKOVICE dodají díly pro nový lodní výtah Niederfinow
  • Nikaragua zahájila stavbu Velkého interoceánského průplavu
  • Ekologické pohony vnitrozemských plavidel
    -
    Silný lodní motor na CNG? Vítkovice Machinery Group začínají s vývojem
    - Polský projekt říčního remorkéru pohaněného LNG
    - Solární loď SunRiver - první česká loď 100% poháněná sluneční energií
  • Prodloužení dotačního titulu pro modernizaci plavidel
  • Zásadní průlom: Podnikání kolem vodních toků má zelenou
  • Vyhláška č. 46/2015 Sb. … o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
  • Ředitelství vodních cest ČR staví, řeší, připravuje
  • Baťův kanál by měl být prodloužen až do Kroměříže
  • Lodě na Odře? Před čtyřiceti lety skutečnost
  • Hodonín má konkurovat Rotterdamu. Doplují do něj lodě až z Číny
  • Práce pro tři tisíce lidí? Hodonín podpoří přístav i terminál
  • Recenze publikace Die Vegetation und Flora der Flusshäfen Mitteleuropas
  • Renesance vodních cest v severní Itálii. Obnova vodních cest v milánském regionu
  • Novinky Vševltavského spolku
  • Paroplavba slaví, pasažéři dostávají dárky
  • Činnost Českého plavebního a vodocestného sdružení v období mezi dvěma valnými hromadami 4/2014-3/2015
  • Plavba po Labi s prezidentem Milošem Zemanem
  • Zasedání skupiny ČPVS Moravské vodní cesty v Přerově
  • Ing. Jiří Friedel - padesátiletý
  • Sedmdesátiletý, kreslící vodohospodář Ing. Emil Šourek
  • Dokumentarista, režisér a skaut Martin Skyba nás ve svých 75 letech navždy opustil
  • Život není takový – je úplně jiný (57)

    Časopis si můžete stáhnout zde: