Wednesday, 17 Jul 2024
 
 
Výstava o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe v Jindřišské věži v Praze PDF Print E-mail
There are no translations available.

Výstava o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe v Jindřišské věži v Praze

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký zahájil ve středu 22. května 2013 spolu s ředitelem Ředitelství vodních cest Janem Skalickým putovní výstavu o aktuálním tématu propojení tří moří v České republice, vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe.

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký zahájil výstavu optimisticky: "Praha, Čechy i Morava mají z hlediska vodohospodářského strategickou polohu, kterou dle mého názoru zatím dostatečně nevyužívají. Už od Karla IV. si lidé kladou otázku jak tento potenciál využít k regionálnímu a hospodářskému rozvoji. Výhod propojení Dunaje, Odry a Labe je celá řada: rozvoj turistického ruchu, využití ekologičtější vodní dopravy a strukturálně postižená území by dostala určitě nový impuls. Budiž tato výstava zdravým nakopnutím užitečné diskuse a věřme že to nebude trvat dlouho a sny našich předků budou splněny."

Dále promluvil ředitel Ředitelství vodních cest Jan Skalický: "Nyní se nacházíme v době, která je projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe nakloněna. Vodní koridor D-O-L je projekt, který když sečtete všechny jeho výhody jako dopravní, vodohospodářská, protipovodňová ochrana, energetický, regionální rozvoj apod., a uvědomíte si jaké škody způsobují povodně především na Moravě právě v oblastech, kudy by měl být vodní koridor D-O-L veden, pak vychází ekonomicky velmi dobře. Myslím si že základní vlastností tohoto projektu je, že ho nelze nerealizovat. Že zkrátka nastane období, kdy si uvědomíme nutnost dokončení tohoto strategického projektu. Jde o reálný projekt a je potřeba, aby se o něm jako takovém i nadále hovořilo. Proto také vznikla tato výstava."

Vernisáže výstavy se dále zúčastnili dopravní a vodohospodářští odborníci (mimo jiné rektor ČVUT Václav Havlíček a ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka Mark Rieder), poslanci, senátoři, zástupci ministerstev a starostové z měst podél vodních cest.

Dnes je toto téma aktuální díky prezidentovi Miloši Zemanovi, který jednal o projektu D-O-L s rakouskými představiteli 23. dubna, nyní má tento projekt na pořadu jednání i ve Varšavě. Významná je také podpora hejtmanů, kteří jednomyslně schválili 26. dubna 2013 podporu přípravě a realizace projektu D-O-L.

Samotná výstava si klade za cíl informovat občany ČR na trase vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe o realitě vodních cest a vnitrozemské plavby a uvádět řadu domněnek a mylných informací na pravou míru. Návštěvníci mohou na výstavě kromě informací o projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe shlédnout i modely lodí a vodních děl, filmy o vodních cestách a vnitrozemské plavba a především se mohou projít po největší mapě vodních cest v Čechách.

Výstavu vytvořila společnost Plavba a vodní cesty o.p.s ve spolupráci s Ředitelstvím vodních cest CR, Státní plavební správou, Seskupením firem Podzimek, Jindřišskou věží, s.r.o., Národním technickým muzeem, Oblastním muzeem v Děčíne, Nova České loděnice a.s. a Střední průmyslovou školou stavební Praha 1.

Výstava potrvá do 25. srpna 2013 a je otevřena každý den od 10:00 do 19:00 hod.