Wednesday, 17 Jul 2024
 
 
Nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba 3/2013 PDF Print E-mail
There are no translations available.

Právě vychází nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba 3/2013, které obsahuje tyto články:

- Úvodní slovo ministra dopravy Zdeňka Žáka: Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe dokončíme!

- Programové prohlášení vlády - rezort dopravy

- Keynesiánský prezident a sen Karla IV.

- Zemanův průplav / Z Ostravy přímo k moři lodí. Plány se líbí i Polákům

- Ředitelství vodních cest žije!

- Červnové povodně ovlivnily plavbu

- Povodně 2013 a činnost Státní plavební správy

- Červnová povodeň v Českých přístavech, a.s.

- Mělnická hráz povodeň vydržela

- Povodně a sucha zastavily vodní dopravu

- Vodní cesty jsou ve středu zájmu Unie hospodářských komor Labe-Odra (KEO)

- Plavební kanál Troja-Podbaba poškozený červnovou povodní

- Plavební kanál Vraňany-Hořín poškozený červnovou povodní

- Povodeň na labské vodní cestě v červnu 2013

- Povodně a sucha – pomůže vodní koridor Dunaj-Odra-Labe?

- Vodní koridor D-O-L a protipovodňová ochrana Troubek

- Moje soukromá tečka za povodněmi

- Pozvánka na konferenci Budoucnost vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe

- Dopis 1. náměstka ministra dopravy Ing. Lukáše Hampla Evropské komisi ve věci znovuzařazení vodního koridoru D-O-L do TEN-T

- Kam směřuje vodní koridor Dunaj–Odra–Labe

- Všem Dětem Země a dalším ekologickým aktivistům – „rozsviťte si“!

- ŘVC a Ostrava podepsaly memorandum o Splavnění řeky Odry pro rekreační plavbu

- Zvyšujeme bezpečnost na vodních cestách

- Střední Labe – budoucí ráj vodních turistů

- Dolní Labe – výstavba turistických přístavišť pokračuje

- ČR a Poľsko sa k slovenským návrhom na prepojenie Váhu a Odry ešte nevyslovili

- Máme zkoumat variantu Váh-Morava?

- Dunaj medzi vodnými dielami Freudenau a Gabčíkovo

- Hlídková loď President Masaryk

- Česká plavba přežije

- Stý ročník Primátorek

- Ad Fontes – plovoucí informační centrum na Baťově kanálu

- Nové překladiště štěrkopísku v Troji

- Pozvánka na veletrh Boat Expo 2013

- Konference Odra 2013 v Kedzierzyn-Kozle, Plavadla 2013

- Ing. Leopold Zubek odešel / Milý Poldo

- Hotelová loď President

- Život není takový – je úplně jiný (51)

Časopis si můžete stáhnout zde: