Wednesday, 17 Jul 2024
 
 
Nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba 1/2016 PDF Print E-mail
There are no translations available.

Právě vychází nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba 1/2016, které obsahuje tyto články:

 • Úvodní slovo polského ministra námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Marka Gróbarczyka: Musíme zaplnit mezeru na evropské mapě vodních cest
 • Słowo wstępne polskiego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka: Musimy wypełnić lukę na europejskiej mapie dróg wodnych
 • Prezidenti české a polské republiky jednali o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe
 • Podpora vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe od prof. Jerzyho Buzka
 • 50 let podniků Povodí v ČR
 • Podniky Povodí otevřou vodní díla pro veřejnost
 • Prezident republiky se setkal s krajskými koordinátory vodního koridoru D-O-L
 • Česko-polsko-slovenské setkání o vodním koridoru D-O-L v Kuźni Raciborské
 • Polsko vítá spolupráci s Českou republikou na přípravě vodního koridoru D-O-L
 • Češi se zajímají o splavnost Odry
 • Námořní přístav Štětín a České země
 • O rozvoji vnitrozemské plavby pro obsluhu přístavů Štětín-Svinoústí Karolina Bierdzińska
 • Dopis prezidenta Svazu dopravy ČR Jaroslava Hanáka předsedovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi ve věci rozšíření EVL
 • Odpověď předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky na dopis ve věci rozšíření EVL
 • Usnesení vlády ČR č. 73/2016 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit + záznam s jednání
 • Kdo asi radí panu ministrovi?
 • Jez u Děčína: jedna loď místo padesáti kamionů
 • Aktuální situace rozšiřování Natury 2000 v ČR a co s ní?
 • Nesplavné Labe škodí ekonomice i životnímu prostředí
 • Protokol z V. porady polsko-české pracovní skupiny ve věci vodního koridoru D-O-L
 • Ředitelství vodních cest staví, řeší, připravuje
 • Největší zásobníky dusíku na světě vypluly z Děčína
 • Senátní konference Labe a Odra jako přístupové cesty České republiky ke světovým trhům
 • Česko chce hluboké Labe až do Hamburku, Německo o tom rozhodne do konce roku
 • Celostátní konference s mezinárodní účastí 28. Plavební dny
 • Lodní deník solární lodi Sun River – Koblenc-Amsterdam-Brémy (4. část)
 • Lodní deník solární lodi Sun River – návrat domů – z Brém do Mariny Labe Píšťany (5. část)
 • Další odborná a životní etapa doc. Ing. Pavla Juráška, CSc. končí
 • Život není takový – je úplně jiný (61)

Časopis si můžete stáhnout zde: