Tuesday, 25 Jun 2024
 
 
Česko-polsko-slovenské jednání o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe ve Varšavě PDF Print E-mail
There are no translations available.

Česko-polsko-slovenské jednání o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe ve Varšavě

Na Ministerstvu námořního hospodářství a vnitrozemské plavby se 29. června 2016 uskutečnila pracovní schůzka pracovní skupiny vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Českou pracovní skupinu tvořili zástupci ministerstev dopravy, zemědělství, dále správci vodních toků a zástupce prezidenta České republiky. Přítomný byl také zástupce slovenského ministerstva dopravy.

Na Ministerstvu námořního hospodářství a vnitrozemské plavby (MGMiŻŚ) se uskutečnila pracovní schůzka pracovní skupiny vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Českou pracovní skupinu tvořili zástupci ministerstev dopravy, zemědělství, dále správci vodních toků a zástupce prezidenta České republiky. Přítomný byl také zástupce slovenského ministerstva dopravy.

Jednání se týkala mimojiné zřízení Oderské komise po vzoru Rýnské komise. Obě strany předložily plány na investice do vnitrozemských vodních cest. Jednalo se především o spojení Dunaj-Odra-Labe a studii proveditelnosti polské a české části D-O-L a studii proveditelnosti Oderské vodní cesty (ODW).

Luděk Sosna z Ministerstva dopravy ČR oznámil, že příští týden bude podepsána smlouva s dodavatelem studie proveditelnosti Dunaj-Odra-Labe pro úsek na českém území. Na druhé straně, Przemysław Daca, představitel MGMiŻŚ zdůraznil, že tento rok ministerstvo vyhlásí výběrové řízení na studii proveditelnosti Oderské vodní cesty.

Během setkání česká strana představila řešení pro rozdělení pravomocí na vnitrozemských vodních cestách. Účastníci rovněž diskutovali o možnostech mezinárodní spolupráce při zajišťování finančních prostředků na realizaci společných investičních projektů, např. Interregn Central Europe pro rozvoj vnitrozemských vodních cest.

„Jsme ohromeni vytvořením a činností Ministerstva námořního hospodářství a vnitrozemské plavby a oceňujeme, že po letech konečně upozornilo na význam Odry. Jsem rád, že akce polského ministerstva vedou k zahrnutí Oderské vodní cesty do transevropské dopravní sítě TEN-T,“ zdůraznil Luděk Sosna z Ministerstva dopravy ČR.

Obě strany se dohodly na dalším setkání na ministerské úrovni. Pracovní tým se kvůli tomu setká v prosinci v Praze.

Zdroj: Ministerstvo námořního hospodářství a vnitrozemské plavby