Středa, 17 Čec 2024
 
 
Novinky
PDF Tisk Email

Hejtman Hašek zahájil výstavu o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe v Břeclavi

 
V břeclavském muzeu byla dne 15. října 2009 slavnostně zahájena putovní výstava Křižovatka tří moří, která pojednává o vodním koridoru Dunaj - Odra - Labe (D-O-L).

Slavnostního aktu se zúčastnilo mnoho významných aktérů, hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek, starosta města Břeclavi Ing. Dymo Piškula, náměstek ministra dopravy JUDr. Pavel Škvára, MBA, členové senátu a poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, primátoři, starostové a další představitelé krajů a regionů ležících na trase vodního koridoru D-O-L i zahraniční hosté. Seznámili se s historií i aktuálními informacemi o tomto projektu, jež je důležitý nejen pro Českou Republiku, ale i pro celou Evropu. Výstava se konala v době, kdy se projekt D-O-L posunul do roviny mezinárodního jednání s okolními státy a Evropskou komisí o jeho výstavbě.

Výstava "Křižovatka tří moří - Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe" soustřeďuje hlavní údaje o tomto významném evropském vodním koridoru, který má být současně klíčovým faktorem pro udržení vyrovnané vodohospodářské bilance (i při očekávaném negativním ovlivnění vláhové bilance jižní Moravy globálními změnami klimatu) a příspěvkem k ochraně před povodněmi, k využití obnovitelných zdrojů a k revitalizaci krajiny. Poslední krize (ropná, plynová, hospodářská) zdůraznily také další funkce D-O-L jakou je doprava strategických surovin, především ropy a plynu, do zásobníků na jižní Moravě u Lanžhota, jež by umožnila širokou diverzifikaci těchto zdrojů. Hejtman Hašek projekt vnímá také jako důležité protikrizové opatření, kdy má výrazně zvýšit zaměstnanost, a to jak v době výstavby (tisíce pracovních míst), tak během provozovaní vodního koridoru. Nelze opomenout také významný přínos pro turistický ruch a rekreaci. Výstavba 1. etapy D-O-L by umožnila propojení izolované vodní cesty Baťův kanál a splavné řeky Moravy a Dyje se sítí evropských vodních cest, příchod zahraničních "vodních" turistů přispěje k rozvoji regionů ležících na březích těchto vodních cest. 
Putovní výstava, byla doposud prezentována v Praze, Ostravě, Brně, Přerově a nyní byla instalována v Břeclavi, aby se stala inspirací pro věcné a kritické diskuse. Další reinstalace exponátů v Břeclavi měla zásadní důležitost zejména z toho důvodu, že Jihomoravského kraje se dotýká již první etapa realizace záměru a v Břeclavi by mohl vzniknout centrální přístav a logistické centrum, což potvrdil nedávno i hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. Tato výstava se lišila od předešlých tím, že bylo použito více "zábavných" prvků a ilustrativních doplňků jako jsou modely říčních lodí či největší mapa vodních cest České republiky s rozměry 8x11 metrů umístěná na podlaze, na které je celý vodní koridor D-O-L vykreslen a návštěvníci si jej mohli již nyní "proplout". Autorem grafického řešení mapy je pan Rastislav Horváth, airbrush a ilustrace měst provedla Regina Marková.

Pořadatelem výstavy byla obecně prospěšná společnost Plavba a vodní cesty a konala se s finanční podporou Jihomoravského kraje a města Břeclavi ve spolupráci se Státní plavební správou, Lodní dopravou Břeclav, 1. Plavební, Lednickou lodnickou kapelou a Muzeem a galerií Břeclav. Exponáty zapůjčily České loděnice a.s., Pražská paroplavební společnost, Oblastní muzeum Děčín, 1. Plavební a Lodní doprava Břeclav.
 
PDF Tisk Email

Byla vyhlášena soutěž na projekt průplavu Seina-Severní Evropa

 
Voies Navigables de France (VNF, Ředitelství vodních cest Francie) vyhlásilo soutěž na projekt Seina-severní Evropa, nový průplav pro zlepšení vnitrozemské plavby mezi Rotterdamem a Paříží, který má být dokončen v roce 2015. Soutěž se týká návrhu, výstavby, údržby a financování 106 kilometrů dlouhého průplavu mezi Compiègne a Cambrai, který bude spojovat řeku Seinu a Šeldu. Tento průplav bude 54 metrů široký a 4,5 metru hluboký a bude splavný loděmi s tonáží až do 4 400 tun. Současné vodní cesty v regionu jsou vhodné pouze pro lodě do 600 tun. Projekt bude veřejného a soukromého konsorcia s celkovou investicí ve výši 3,3 mld. EUR (90 mld. Kč).

Průplav Seina-Severní Evropa je jedním z projektů, které byly již dříve definovány jako chybějící spojení. Mezinárodní vodocestné organizace EBU / ESO a INE stanovili několik priorit pro období do roku 2010: budování Seina-Severní Evropa, zlepšení splavnosti Dunaje mezi Vilshofenem a Straubingenem (D) a především Wachau (A), rozšíření vodní cesty řeky Maas (NL), rozšíření vodní cesty do Zeebrugge (B) a zlepšení splavnosti Labe (D, CZ). Priority pro období do roku 2020 jsou: stavba Rhone-Saône-Moselle spojení (F), spojení Dunaj-Odra-Labe (A, SK, CZ, PL), stavba Twenthe-Mittelland kanálu (NL, D) a Maas-Rhine spojení (B, D).

Francie chce mít vůdčí roli v evropské vnitrozemské vodní dopravě. Její tržní podíl se v příštích deseti letech zdvojnásobí. Jedná se o deklarované cíle prezidenta Nicolase Sarkozyho. Na řece Oise teď sledoval průběh své nové politiky, důraz na vnitrozemské vodní cesty. Nicolas Sarkozy, francouzský prezident, spolu s dalšími vysokými představiteli jeho vlády, ministrem životního prostředí, energetiky, udržitelného rozvoje a územního plánování Jeanem-Louisem Borloo, se státním tajemníkem pro dopravu, Dominiquem Bussereaum a státním tajemníkem pro ekologii, Chantal Louanno navštívil plavební stupeň L'isle Adaml na řece Oise, pravém přítoku Seiny na sever od Paříže, zde jeho vláda vyjádřila francouzské vnitrozemské vodní dopravě zásadní nový impuls. Sarkozy vidí v dopravě na vnitrozemských vodních cestách nedílnou součást kombinované dopravy ve spolupráci s námořní plavbou a železnicí. Sarkozy oznámil, že sektor politicky i ekonomicky plně podporuje. Prvním výsledkem jeho snah je právě projekt průplavu Seina-Severní Evropa, jehož částí je i zmodernizovaný plavební stupeň L'isle Adam.

Oficiální stránky projektu Seina-Severní Evropa

 

 
<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 Další > Konec >>

Strana 14 z 15