Úterý, 25 Čer 2024
 
 
PDF Tisk Email

6 prezidentů diskutovalo v Praze projekt D-O-L

11.-12. prosince 2014 se z iniciativy prezidenta ČR Miloše Zemana uskutečnila na Pražském hradě výstava o dokončení vodního koridoru D-O-L při příležitosti summitu šesti prezidentů v hlavním městě České republiky. A to prezidenta České republiky Miloše Zemana, prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky, prezidenta Polské republiky Bronislawa Komorowského, prezidenta Maďarské republiky Jánose Ádera, prezidenta Rakouska Heinze Fischera a prezidenta Slovinska Boruta Pahora.

Během summitu V4 přítomní státníci vyjádřili svou podporu spolupráci mezi zeměmi střední Evropy na všech fázích přípravy a realizace konkrétních projektů v oblasti silniční, železniční, letecké, námořní a vnitrozemské vodní dopravy, energetické infrastruktury a rozvoje informačních dálnic, všude tam, kde existuje společný zájem jejich zemí. Prezidenti také zdůraznili význam investic do infrastruktury a shodli se na nutnosti mobilizace dalších finančních nástrojů v této oblasti.

Prezident České republiky Miloš Zeman k zahájení výstavy: „Vážený pane prezidente Rakouska, vážený pane prezidente Polska, vážený pane prezidente Slovinska, vážený pane prezidente Slovenska a vážený pane prezidenta Maďarska. Jistě znáte známé heslo Martina Luthera Kinga "I have a dream". Je mnoho a mnoho snů - a jeden z těchto snů je vytvoření vodního koridoru propojujícího Černé a Baltské moře. Vzhledem k ohodnocení ceny projektu a časové náročnosti může trvat stavba přibližně 15 let a zaměstnávat až 60 000 pracovníků. A toto je jádrem problému. Prakticky každý politik v našich zemích je zvolen na 4, 5leté období, takže horizont 15ti let je příliš dlouhý pro populistické politiky, kteří preferují krátkodobou strategii namísto dlouhodobé. Jsem si naprosto jistý, že všichni přítomní prezidenti nejsou populističtí politici a mají své vlastní sny. Nějaký odkaz, který naplní nejenom dopravní potřeby, ale také energetické potřeby, opatření proti povodním a samozřejmě jistý druh relaxace, protože všichni potřebujeme občas relaxovat. Rád bych vyjádřil upřímné poděkování organizátorům této výstavy a nezapomínejte, že beze snů je život politiků nudný, šedý a bezvýznamný.
Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe by mohl být jedním z možných projektů v rámci iniciativy na vytvoření evropského investičního fondu na podporu dopravní infrastruktury, který by přispěl ke zlepšení nejen ve střední Evropě, ale i v dalších částech Unie. S Ministerstvem dopravy jsem již několikrát jednal o nutnosti zpracování studie proveditelnosti, která je základním předpokladem pro pokročení v přípravě dokončení tohoto projektu. Proto bych nyní  nerad naléhal na prezidenty Polska, Rakouska a Slovenska, aby tento projekt oficiálně podpořili dokud nebude hotová studie proveditelnosti.
Na druhé straně jsem samozřejmě vděčný svému příteli Bronislawu Komorowskému, který vzhledem k tomu, že se jedná o Odru, vyjádřil loni svou podporu tomuto projektu veřejně na Polsko-českém obchodním fóru ve Varšavě.“


Polský prezident Bronisław Komorowski: „Jako dlouholetý předseda Mořské a říční ligy podporuji rozvoj vodní dopravy v souladu s životním prostředím. I já mám podobné sny. V současné době Polsko realizuje krok po kroku modernizaci oderské vodní cesty, která propojuje Česko s Baltským mořem a námořním přístavem Štětín. A tím my částečně tento velký projekt v rámci našich možností realizujeme skrze revitalizaci oderské plavby.“

Rakouský prezident Heinz Fischer: „Tento projekt si teď dokážu daleko lépe představit. Pan prezident Zeman správně citoval čínské přísloví: Jednou vidět je lépe než stokrát slyšet. To platí i pro tuto výstavu.“

Pozn. redakce: Organizátorům výstavy se podařilo naplnit myšlenku Jana Antonína Bati, který již v 30. letech 20. století nabídl umístit na Pražském hradě velkou mapu průplavu odersko-dunajského, avšak prezident ČSR Edvard Beneš tehdy umístění rozměrné mapy tohoto projektu odmítl.