Sobota, 28 Led 2023
 
 
Novinky
PDF Tisk Email

Vláda schválila přípravu splavnění Odry do Ostravy. Vodní koridor D-O-L posoudí hodnocení vlivu na životní prostředí

Vláda vzala na vědomí výsledky studie proveditelnosti k projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a zadala připravit vyhodnocení vlivu projektu na životní prostředí. Pokračovat může vyjednávání o přechodových bodech s Polskem a Slovenskem. Vláda dále schválila přípravu splavnění Odry z Ostravy do polského Koźle, které by mohlo být podle schváleného harmonogramu dokončeno do roku 2031.

„Studie proveditelnosti koridoru D-O-L navrhuje zaměřit se zejména na Dunajsko-oderskou větev, z ekonomického hlediska se jeví jako nejvýhodnější. Od splavnění Odry si slibujeme konkurenceschopnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu. Průmysl a logistika v pětimilionové Slezské aglomeraci budou mít snazší přístup na evropské a světové trhy. Počítá se i s rekreační plavbou a turistickým využitím,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček. Primárně bude další příprava a jednání zaměřena na úsek Ostrava – státní hranice CZ/PL s pokračováním do polského Koźle. Byla zohledněna priorita státu v oblasti dopravy a restrukturalizace Moravskoslezského kraje.

Vláda vzala na vědomí připomínky ze strany senátu, krajů, měst, obcí a ekologů a v rámci vyhodnocení proveditelnosti záměru Dunaj-Odra-Labe uložila zadat zpracování podkladů pro strategické vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to včetně vyhodnocení vlivu na soustavu Natura 2000.

Aby mohl být vyhodnocen objektivně celý projekt ze všech hledisek, bude zachováno sledování labské větve vodního koridoru DOL, územní rezerva této větve rušena nebude. Doporučená trasa vyplývající ze studie proveditelnosti by měla mít mnohem menší dopad na územní plánování obcí, kterých se dotýká.

Ministru dopravy vláda uložila zahájit jednání na úrovni EU o evropském financování projektu.

Přeshraniční rozměr projektu

Ve spolupráci s ministrem zahraničí budou pokračovat též mezinárodní jednání se Slovenskem, které je spolu s Polskem členem mezinárodní pracovní skupiny. Zájem o spolupráci na rozvoji středoevropských vodních cest projevilo krom Polska a Slovenska také Maďarsko, ale i balkánské země ležící na Dunaji, Chorvatsko nebo Srbsko.

Záměr vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe je také projednáván v rámci strategické iniciativy Trojmoří, kterou tvoří 12 členských států ležících mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem.


Křižovatka vodních cest na Středoněmeckém průplavu, která ukazuje jak by vypadala vodní cesta u Rokytnice u Přerova v případě budoucí realizace projektu

 
PDF Tisk Email

Česko-polské jednání o splavnění Odry
v Bohumíně

Ve čtvrtek 17. září 2020 proběhla jednání delegací náměstků ministra dopravy ČR Jana Sechtera a náměstkyně polského ministra námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Anny Moskwy v Ratiboři a v Bohumíně na téma splavnění Odry.
Jednání se zúčastnili také ředitel vodohospodářské organizace Wody Polskie Przemysław Daca nebo ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. Diskuse o budoucím splavnění Odry v úseku Kędzierzyn-Koźle-Ostrava, přínosech pro vodohospodářské cíle, protipovodňových opatření a ochraně přírody se zúčastnili i zástupci samospráv obou zemí mj. z Bohumína, Krzyzanowic, Raciborze nebo Kędzierzyn-Koźle.


V rámci setkání navštívili delegace obou zemí přehradu Raciborz, která je zásadní stavbou pro splavnění Odry. Zásadním tématem jednání byly konzultace o trasování vodní cesty kolem hraničních meandrů, proto navštívili oblast tzv. levobřežní varianty, které by měla zcela obejít meandry po polském území přes pole. Tuto variantu preferuje obec Kryzanowice i město Bohumín zejména s ohledem na protipovodňovou ochranu a rozvoj území. Pravobřežní varianta naproti tomu vede přes území města Bohumín, omezuje jeho rozvoj a je v konfliktu s chráněnými oblastmi. Polské ministerstvo by mělo po konzultacích s českou stranou rozhodnout o výsledné variantě do konce roku.

Od splavnění Odry si obě strany slibují konkurenceschopnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu. Průmysl a intermodální logistika ve Slezské aglomeraci budou mít snazší přístup na evropské a světové trhy. Počítá se i s rekreační plavbou a turistickým využitím.

Náměstci ministrů se dohodli na společném postupu v jednáních o možnostech evropského financování projektu.

“Dnešní jednání v Bohumíně se odehrálo na symbolickém místě. Právě zde v rámci zkušebních plaveb poprvé dopluly nákladní lodě po Odře na naše území. Nachází se zde naše první dálniční spojení s Polskem. Zkapaciťnujeme železniční síť, plánujeme vysokorychlostní tratě. Ale to všechno nestačí s ohledem na budoucí hospodářský vývoj a naplnění cílů ochrany životního prostředí a klimatu, která vyžadují přesun nákladů ze silnic na železniční a vodní dopravu. Slezská aglomerace má přes 5 milionů obyvatel, je zde velký potenciál rozvoje hospodářství, a právě zde v úseku Koźle-Ostrava jednáme s Polskem o realizaci pilotního úseku Oderské vodní cesty. Dnes jsme navštívili přehradu Raciborz, která bude chránit polská města před velkou vodou z českého území. Ukázalo se, že také v oblasti vodního hospodářství na Odře máme společné zájmy. Štětín byl vždy také českým přístavem, takže se těšíme že Odra bude magistrálou pro nákladní plavbu, ale bude mít význam i pro rekreaci,” řekl náměstek ministra dopravy Jan Sechter.

“Po dnešním jednání mohu konstatovat, že pro Českou republiku je rozvoj plavby stejně tak zásadní jako pro Polsko, z čehož máme velkou radost. Spolupráce s Českem pro nás byla vždy důležitá, ale nyní po řadě jednání pro nás příprava projektu nabírá nové dimenze. Nyní byly provedeny na polské straně konzultace se samosprávami ve věci trasování Oderské vodní cesty a ukazuje se, jak je to vážné téma nejenom z pohledu regionálního, ale také přeshraničního. Na řeku nahlížíme nejenom jako na dopravní cestu, ale také s ohledem na retenci vody, protipovodňovou ochranu, hospodářství, cestovní ruch a vše co řeka přináší. Souhlasím s panem Sechterem, že všechny investice budeme realizovat tak, že budou příznivé pro životní prostředí,” uvedla náměstkyně ministra námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Anna Moskwa.

Zkušební plavby do Bohumína

Splavnění Odry do Ostravy mělo nejblíže realizaci v 70. a 80. letech v souvislosti se snahou ostravského průmyslu převážet po vodě výrobky těžkého strojírenství. Za tímto účelem byl v roce 1975 zřízen v Bohumíně malý nákladní přístav ze kterého bylo vypraveno v následujících letech 17 zkušebních plaveb s různým nákladem (trubky, válcovaný materiál, nákladní auta Tatra), které mířily většinou do Štětína.

Zdroj: https://www.ceskaplavba.cz/cesko-polske-jednani-o-splavneni-odry-v-bohumine/


Náměstek ministra dopravy ČR Jan Sechter a náměstkyně polského ministra námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Anny Moskwy na přehradě Ratiboř

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 15