Středa, 17 Čec 2024
 
 
PDF Tisk Email

Jednání se slovenským ministrem dopravy o vodním koridoru D-O-L

Dne 11. srpna 2020 se uskutečnilo v Bratislavě jednání o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe za účasti slovenského ministra dopravy Andreje Doležala, státní tajemnice paní Kataríny Brunckové, generální ředitelky sekce řízení projektů paní Erny Dohnálikové, generální ředitelky sekce mezinárodních vztahů a EU paní Lucie Nižníkové, generálního ředitele sekce vodní dopravy Jozefa Moravčíka a státní radové odboru agendy EU paní Dominiky Pračkové.

Za českou stranu se jednání zúčastnili poradce prezidenta Petr Forman, ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů, ředitel Odboru vodní dopravy Evžen Vydra a ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Bratislavě pan Jaroslav Remeš.

Na jednání byla diskutována výzva „Zelená dohody pro Evropu“ (European Green Deal, dále EGD) v oblasti dopravy, kde Evropská komise deklaruje snahu převést do roku 2050 podstatnou část přepravy nákladů (konkrétně 75 %) ze silniční dopravy na železnici a vnitrozemskou plavbu. V tomto směru jsem představil předběžné výpočty, které jasně ukazují, že bez vodní dopravy je takový úkol prakticky neřešitelný; pokud by měla tuto zátěž převzít samotná železnice, musela by své výkony totiž zvýšit v ČR cca 3,5x, v SR dokonce 4x, což zřejmě není reálné. Pan ministr Doležal popsal špatný stav slovenských hlavních železničních tratí, a konstatoval, že jejich opravy a modernizace jsou aktuální prioritou.

V oblasti vodní dopravy považuje pan ministr za prioritu intenzívnější využití Dunaje, kde se SR snaží o zlepšení plavebních podmínek. Připomněl při tom také ne zcela dobrou situaci stran přístavů, kde se po privatizaci vytvořily špatně fungující vlastnické vztahy, což poznamenalo i jejich funkci. Co se týče vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (dále D-O-L), připomněl ministr Doležal zejména práci „Společné česko-slovensko-polské pracovní skupiny pro vodní koridor D-O-L“, a také českou studii proveditelnosti, s níž se slovenská strana seznámila.

Jedním z důležitých aktuálních kroků je stanovení přechodového hraničního bodu mezi ČR a SR. Slovensko připravuje upřesňující studii, která se zaěmří nejen na dopravní, ale také zejména na vodohospodářskou funkci vodního koridoru a bylo dohodnuto, že studie by měla vzniknout spolupráci obou zemí.

Dále byl ve společné shodě projednán postup a vzájemná podpora jednání o navrácení D-O-L do TEN-T, a užitečnost koordinovaného přístupu při očekávaném „evropském“ projednávání finančních prostředků na realizaci záměrů EGD, a prostředků v rámci Fondu obnovy. Na přípravě vodního koridoru D-O-L se spolupracuje také v rámci Iniciativy 3 moří (I3S).


Jednání o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe v Bratislavě