Sobota, 18 Kvě 2024
 
 
Průplav Saôna-Mosela (Francie)

Průplav Saôna-Mosela 

Dalším vodocestným projektem připravovaným ve Francii je průplav Saôna-Mosela. Tento projekt je připravován od roku 2001 Sdružením Seina-Mosela-Rhôna, jehož členy jsou regionální vlády (Languedoc Roussillon, Lorraine, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône Alpes), říční komise, města, obce a přístavy (Le Havre / Rouen, Marseille, Paris, Strasbourg, Epinal, Macon, Metz, Grand Nancy, Nogent sur Seine, Thionville), hospodářské a zemědělské komory, vládní (Voies Navigables de France - správce vodních cest ve Francii) i nevládní organizace.

Spojení mezi řekou Rhônou a Moselou je hlavním problémem v rozvoji říční dopravy ve Francii poté, co bylo v roce 1998 upuštěno od návrhu spojení Rýn- Rhôna.

Průplav bude důležitým prostředkem pro odlehčení Severo-jižního dopravního koridoru v roce 2025, a to bez ohledu na výši investic do silnic a železnic, a přispěje ke zvýšení zisku průmyslových a zemědělských uživatelů tohoto spojení.

Propojením povodí Rhôny a Rýnu se rozšíří veškerý provoz od této osy díky tomu, že říční doprava rozšíří své možnosti. S tím souvisí i posílení atraktivity této osy a tím i konkurenceschopnosti regionálních ekonomik, které leží v regionech Rhône-Alpes a Lorraine.

 

Typická tlačná souprava určená pro průplav Saôna-Mosela o rozměrech 185 x 11,4 m a tonáži do 4000 tun

Rozvoj vodních cest přispěje k tomu, že přístav Marseille získá evropský rozměr a jeho pozice mu umožní stát se vstupní branou do jižní Evropy pro globální obchod.

Při příležitosti inaugurace Centre Pompidou v Metz 11.05.2010 podpořil spojení Saôna- Mosela prezident francouzské republiky Nicolas Sarkozy. Ve svém projevu řekl:

"Podporuji vznik veřejné diskuse o zcela novém vodním spojení mezi povodím Mosely a Saôny, protože přináší obrovské možnosti pro multimodální dopravu, kterou otevře celému regionu. Víte, to jsou stránky, na které bude mít daleko větší váhu fakt, že jsem prezidentem, ale nemůžeme rozvíjet infrastrukturu stylem Paříž-provincie a jen občas provincie-Paříž. Musíme si představit, že tento region tak blízko našich přátel v Lucembursku a v Německu, může těžit z veškerého rozvoje v Evropě."

Mapa francouzských vodních cest a jejich spojení s Evropou. Průplav Saôna-Mosela umožní spojení říčně-námořními loděmi mezi Středomořím a severem a východem Evropy.   Zdroj: Euromapping

Lodě mezi Saônou a Moselou plují již nyní po starých francouzských průplavech, nový průplav budou moci využívat i moderní říčně-námořní lodě o nosnosti až 4000 tun. Na obr. klasické nákladní lodě Peniche o nosnosti 700 tun spolu s rekreačními plavidly v plavební komoře Ecuelle na řece Saôně.   Zdroj: Panoramio, rrncc

 

Více informací o projektu je možno získat zde:

Sdružení Seina-Mosela-Rhôna