Środa, 17 Lip 2024
 
 
POLSKÝ MINISTR PLAVBY: Česká republika bude podporovat realizaci vodního koridoru D-O-L PDF Drukuj Email
There are no translations available.

POLSKÝ MINISTR PLAVBY: Česká republika bude podporovat realizaci vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe

Ministr námořního hospodářství a vnitrozemské vodní dopravy Marek Gróbarczyk se setkal s velvyslancem České republiky v Polsku Jakubem Karfíkem. Rozhovory zdůraznily, že je třeba zlepšit dostupnost polských přístavů pro partnery z České republiky. Zdůraznily také touhu podpořit ekologizackou dopravy, do které dokonale zapadá vnitrozemská vodní doprava.

V této souvislosti je zásadní pro rozvoj polsko-české spolupráce obnovení splavnosti Odry.

- "Polská vláda přikládá velký význam v této oblasti. Problematika revitalizace polských vnitrozemských vodních cest byla řešena paní premiérkou Beatou Szydło a je to jedna z priorit Ministerstva námořního hospodářství a vnitrozemské plavby," řekl Marek Gróbarczyk.

Ministr také informoval, že Polsko již podniklo kroky k přistoupení k Dohodě AGN a znovu opakuje svůj zájem na projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Mezi partnery vyjádřil přesvědčení, že Polsko a Česká republika budou společně vést intenzivní a vzájemně prospěšnou spolupráci pro realizaci tohoto projektu. Ministr Gróbarczyk vyjádřil ochotu k dialogu se svým českým protějškem.

Státní podtajemník ministerstva Paweł Brzezicki upozornil během jednání na možnost zapojení českých firem v polských námořních přístavech, a to zejména ve Štětíně. Jednou z možností je účast českých subjektů v tendrech na pronájem přístavního areálu.
Tato témata se bude projednávat v příštích bilaterálních jednáních na mezivládní úrovni. To jistě podpoří silné politické a ekonomické vztahy mezi Polskem a Českou republikou, jejich blízké sousedské vztahy nebo jejich účast v mezinárodních institucích, jako je EU a Visegrádská skupiny.

Tisková kancelář MGMiŻŚ