Środa, 17 Lip 2024
 
 
Najczęściej zadawane pytania

1. Czy śródlądowy transport wodny jest spójną częścią nowoczesnego systemu transportowego?

TAK. We wszystkich rozwiniętych krajach prawidłowo oceniających ekonomiczne i ekologiczne zalety śródlądowego transportu wodnego jest on traktowany na równi z transportem drogowym i koleją.  Więcej...

 

2. Czy statki będą w stanie być konkurencyjnymi w dobie autostrad i kolei szybkobieżnych?

TAK. Specyficzne zalety ekonomiczne nawigacji śródlądowej zachowują swą wartość. Ponadto istnieją dziś poważne rezerwy w rozwoju technologii transportu śródlądowego, który poprawnie zastosowane, będą dalej uwydatniały owe zalety.

 

3. Czy transport wodny jest ekologicznie najdogodniejszym typem transportu?

TAK. Transport wodny ma najmniej szkodliwy wpływ na standardy ekologiczne powietrza i wody emitując najmniejsze ilości hałasu i powoduje najmniejszą liczbę wypadków śmiertelnych. Co więcej, jest najmniej wymagającym typem transportu, biorąc pod uwagę moc i zużycie materiału. Transport wodny w Czechach w rzeczywistości ma więcej zalet niż transport kolei elektrycznej zasilana energią z elektrowni cieplnych.

 

4. Czy Czechy posiadają odpowiednie warunki dla szerszego wykorzystania transportu wodnego?

Podobnie jak inne kraje centralnej i zachodniej Europy terytorium Republiki Czeskiej oferuje odpowiednie warunki do budowy tras wodnych.

 

5. Czy projekt korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba jest porównywalny z standardami nowoczesnych europejskich tras wodnych pod względem apektów technicznych i ekologicznych?

TAK. Korytarz wodny Dunaj-Odra-Łaba może rozwinąć się w jeden najbardziej efektywnie operujący element europejskiej sieci tras wodnych i w tym samym czasie wnosić pozytywny wkład do jakości życia oraz środowiska naturalnego.

 

6. Czy korytarz wodny Dunaj-Odra-Łaba utrzyma swoje znaczenie dla transpartu po zrealizowaniu trasy wodnej Ren-Men-Dunaj?

TAK. Dla ekonomii Czech i dla europejskiej sieci tras wodnych rola korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba jest niezastąpiona. Obie główne trasy wodne łączą odmienne centra ekonomiczne Europy. Nie można domniemywać konkurencji pomiędzy nimi.

 

7. Czy korytarz wodny Dunaj-Odra-Łaba będzie adekwatnie wykorzystywany w celach transportowych?

TAK. Układ wodnej trasy, jego parametry a szczególnie potencjał ekonomiczny przyległych obszarów gwarantuje, że projekt będzie wykazywać się jako wysoce atrakcyjny.

 

8. Czy będzie zapewnieniona wystarczojąca ilość wody do działania korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba?

TAK. Korytarz wodny nie będzie przeciążał równowagi naszej gospodarki zasobami wodnymi. Przeciwnie, może wspomóc wzrost całkowitej pojemności użytecznych źródeł wodnych w regionie zlewiska wodnego rzek: Morawy, Łaby, Odry i w ten sposób znacznie ograniczy budowę dalszych tam.  Więcej...

 

9. Czy korytarz wodny Dunaj-Odra-Łaba przyczynia się do wzrostu zatrudnienia w Czechach?

TAK. Budowa korytarza wodnego sama w sobie stworzy prawie 37 000 miejsc pracy na czas 5-10 lat. Działanie D-O-E zapewni ponad 5 600 miejsc pracy na stałe. Największa liczba stałych miejsc pracy (ponad 32 000) będzie zapewniona poprzez konsekwentne działania ekonomiczne będące skoncentrowane głównie na obszarach cierpiących z powodu bezrobocia.  Więcej...

 

10. Czy korytarz wodny Dunaj-Odra-Łaba będzie promować turystykę?

TAK. Społeczne zainteresowanie nadrzecznymi typami rekreacji oraz sportami wodnymi wzrasta i wydaje się coraz bardziej skoncentrowane na trasach wodnych. Projekt Dunaj-Odra-Łaba spotyka się z zainteresowaniem na imponującą skalę.  Więcej...

 

11. Czy budowa korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba w zaistniałej sytuacji ekonomicznej jest realna?

TAK. Połączenie reprezentuje ostateczny cel rozwoju tras wodnych. Ów cel może być osiągnięty krok po kroku – podobnie jak w przypadku dróg, autostrad czy linii kolejowych. Niezbędne pokrycie finansowe nie przekracza proporcji transportu wodnego w całkowitej wydajności transportowej.

 

12. Czy wspieranie finansowe stopniowej budowy korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba jest realnym projektem?

TAK. W gruncie rzeczy 4 sposoby finansowania są możliwe oraz jest to konieczne do wyboru optymalnej strategii, która powinna być należna politycznemu i kontraktowemu wsparciu.

 

13.  Czy stopniowa realizacja projektu korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba jest zależna od konktretnych decyzji politycznych?

TAK. Realizacja projektu nie jest hamowana przez objektywne czynniki, ale głównie przez kaprysy rządowej jurysdykcji. Brak kontroli i struktur zarządzania na adekwatnym poziomie (podobnym do istniejących, hojnie fundowanych organizacji zapewniajacych rozwój autostrad i trakcji kolejowych) utrudnia drogę do efektywnego technologicznie, ekologicznego i socjalnego rozwiązania.

 

14. Czy korytarz wodny Dunaj-Odra-Łaba pomoże uchronić miasta i wsie wzdłuż trasy przed powodzią?

TAK. Główne korzyści wodnego korytarza Dunaj-Odra-Łaba w sferze ochrony powodziowej bazują na przekształceniu fali powodziowych (redukcja pływów szczytowych) oraz na zwiększeniu przepustowości w krytycznych punktach powodziowych, w których z powodu niewystarczającej pojemności koryta rzecznego występują najpoważniejsze zniszczenia. Wykorzystując współdziałanie prac technicznych i naturalnych zbiorników retencyjnych może być efektywne i niemal wyeliminować niekorzystne efekty naturalnych powodzi, nawet tych większych, zwanych powodziami stulecia. Dlatego też konieczne jest traktowanie miar powodziowych kompleksowo. Korytarz wodny Dunaj-Odra-Łaba oferuje związek funduszy z wielu źródeł dla maksymalnej korzyści i przyniesieniu zysków.

Więcej:  Příklady protipovodňové ochrany vodním koridorem DUNAJ-ODRA-LABE