Wednesday, 08 Jul 2020
 
 
Novinky
Vláda ČR schválila pokračování územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe PDF Print E-mail
There are no translations available.

Vláda ČR schválila pokračování územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe

20. července 2009 - Vláda ČR schválila návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008. V něm je uvedena vodní cesta Dunaj-Váh-Odra. Průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe se týká související vládní usnesení č. 929.

To ukládá ministru pro místní rozvoj zachovávat, zajišťovat a uplatňovat ve spolupráci s ministry dopravy a životního prostředí stávající územní ochranu koridoru průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe do doby rozhodnutí vlády o dalším postupu a předložil vládě návrh způsobu další ochrany do 31. prosince 2009.

Ministru dopravy ukládá ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí prověřit na mezinárodní úrovni potřebnost průplavního spojení D-O-L a zajistit projednání koridoru tohoto průplavního spojení s představiteli Polské republiky, Rakouské republiky, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo a s Evropskou komisí, včetně signatářů Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (Dohoda AGN a přístupová smlouva do Evropské Unie a Transevropská dopravní síť /TEN-T/), s cílem posoudit v úplných evropských souvislostech problematiku jeho možné realizace, přepravní účinnosti a investiční náročnosti jednotlivých větví a předložit vládě do 31. prosince 2010 informaci o výsledcích tohoto prověření. 

 
Hejtman Hašek zahájil výstavu o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe v Břeclavi PDF Print E-mail
There are no translations available.

Hejtman Hašek zahájil výstavu o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe v Břeclavi

 
V břeclavském muzeu byla dne 15. října 2009 slavnostně zahájena putovní výstava Křižovatka tří moří, která pojednává o vodním koridoru Dunaj - Odra - Labe (D-O-L).

Slavnostního aktu se zúčastnilo mnoho významných aktérů, hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek, starosta města Břeclavi Ing. Dymo Piškula, náměstek ministra dopravy JUDr. Pavel Škvára, MBA, členové senátu a poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, primátoři, starostové a další představitelé krajů a regionů ležících na trase vodního koridoru D-O-L i zahraniční hosté. Seznámili se s historií i aktuálními informacemi o tomto projektu, jež je důležitý nejen pro Českou Republiku, ale i pro celou Evropu. Výstava se konala v době, kdy se projekt D-O-L posunul do roviny mezinárodního jednání s okolními státy a Evropskou komisí o jeho výstavbě.

Výstava "Křižovatka tří moří - Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe" soustřeďuje hlavní údaje o tomto významném evropském vodním koridoru, který má být současně klíčovým faktorem pro udržení vyrovnané vodohospodářské bilance (i při očekávaném negativním ovlivnění vláhové bilance jižní Moravy globálními změnami klimatu) a příspěvkem k ochraně před povodněmi, k využití obnovitelných zdrojů a k revitalizaci krajiny. Poslední krize (ropná, plynová, hospodářská) zdůraznily také další funkce D-O-L jakou je doprava strategických surovin, především ropy a plynu, do zásobníků na jižní Moravě u Lanžhota, jež by umožnila širokou diverzifikaci těchto zdrojů. Hejtman Hašek projekt vnímá také jako důležité protikrizové opatření, kdy má výrazně zvýšit zaměstnanost, a to jak v době výstavby (tisíce pracovních míst), tak během provozovaní vodního koridoru. Nelze opomenout také významný přínos pro turistický ruch a rekreaci. Výstavba 1. etapy D-O-L by umožnila propojení izolované vodní cesty Baťův kanál a splavné řeky Moravy a Dyje se sítí evropských vodních cest, příchod zahraničních "vodních" turistů přispěje k rozvoji regionů ležících na březích těchto vodních cest. 
Putovní výstava, byla doposud prezentována v Praze, Ostravě, Brně, Přerově a nyní byla instalována v Břeclavi, aby se stala inspirací pro věcné a kritické diskuse. Další reinstalace exponátů v Břeclavi měla zásadní důležitost zejména z toho důvodu, že Jihomoravského kraje se dotýká již první etapa realizace záměru a v Břeclavi by mohl vzniknout centrální přístav a logistické centrum, což potvrdil nedávno i hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. Tato výstava se lišila od předešlých tím, že bylo použito více "zábavných" prvků a ilustrativních doplňků jako jsou modely říčních lodí či největší mapa vodních cest České republiky s rozměry 8x11 metrů umístěná na podlaze, na které je celý vodní koridor D-O-L vykreslen a návštěvníci si jej mohli již nyní "proplout". Autorem grafického řešení mapy je pan Rastislav Horváth, airbrush a ilustrace měst provedla Regina Marková.

Pořadatelem výstavy byla obecně prospěšná společnost Plavba a vodní cesty a konala se s finanční podporou Jihomoravského kraje a města Břeclavi ve spolupráci se Státní plavební správou, Lodní dopravou Břeclav, 1. Plavební, Lednickou lodnickou kapelou a Muzeem a galerií Břeclav. Exponáty zapůjčily České loděnice a.s., Pražská paroplavební společnost, Oblastní muzeum Děčín, 1. Plavební a Lodní doprava Břeclav.
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 Next > End >>

Page 13 of 14