Středa, 17 Čec 2024
 
 
Zaměstnanost

Zvýšení zaměstnanosti

Dnes je projekt vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe vnímán jako důležité protikrizové opatření, kdy má výrazně zvýšit zaměstnanost, a to jak v době výstavby, tak během provozovaní vodního koridoru D-O-L, kdy se jedná o vytvoření nových pracovních míst pro desetitisíce lidí.

Pracovní místa při zajišťování základní dokumentace vyplývají z naléhavé potřeby zpracování dokumentů, které by zdůvodnily zařazení záměru do programu prioritních investic EU po roce 2013 (Ten-T)

Pracovní místa ve výzkumu a vývoji se týkají zejména geologických a hydrogeologických průzkumů, ekologických a biologických výzkumů a zajištění srovnávacích dat o biodiverzitě (jakožto podkladu pro budoucí posuzování vlivu na životní prostředí a přírodu), hydrotechnického výzkumu, urbanistických studií apod.

Pracovní místa u investorské organizace a v projekci mají zajistit vlastní realizaci.

Pracovní místa ve stavebnictví se týkají příslušných odborně zaměřených stavebních firem.

Montáž jezových polí - výstavba průplavu Seina-sever
Montáž jezových polí na řece Oise ve Francii - výstavba průplavu Seina-sever

Pracovní místa plynoucí z multiplikačního efektu mají podle zkušeností z výstavby dálnic největší rozsah. Jedná se o subdodavatele stavebních firem, dodavatele strojních mechanizmů, energie, vody, stavebních hmot a dalších potřeb, poskytovatele dopravních a dalších služeb atd.

Práce na vodní cestě - výstavba průplavu Seina-sever
Práce na řece Oise ve Francii - výstavba průplavu Seina-sever
Pracovní místa z provozu vodního koridoru D-O-L vzniknou v řadě odvětví (zemědělství, průmysl, logistika, turistický ruch atd.) na území přílehajícím ke koridoru D-O-L.